Chia sẽ để giúp website tồn tại. Xin cảm ơn!
Quấy rối tình dục sinh viên thực tập văn phòng

Hành vi quấy rối tình dục xảy ra ở mọi môi trường, có khi vô tình hay hữu ý ảnh hưởng đến nạn nhân. Kẻ quấy rối đôi khi khó nhận biết qua vỏ bọc an toàn như sếp, chồng…

Trong các công ty, doanh nghiệp, quấy rối tình dục thường xảy ra giữa đồng nghiệp với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa trưởng phòng với các nữ sinh viên thực tập. Ở môi trường học đường, tình trạng này chủ yếu diễn ra giữa học sinh với học sinh và giữa giáo viên với học sinh. Tại gia đình, quấy rối tình dục có thể xảy ra ngay trong đời sống vợ chồng hoặc giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài công cộng, nguy cơ bị quấy rối sẽ xuất hiện khi nạn nhân không có sự cảnh giác cần thiết, nhất là ở những chốn đông người.

Quấy rối tình dục có thể xảy ra ở bất cứ đâu khi có ba yếu tố: có những kẻ có xu hướng quấy rối, nạn nhân không có đủ sự đề phòng và phản kháng, bối cảnh thiếu sự an toàn.

Website chỉ phục vụ cho người trên 69 tuổi xem và thư giãn. Vui lòng xem phim đúng lúc, đúng giờ và giữ sức khỏe để mai xem tiếp. NGHIÊM CẤM THỦ DÂM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!